Kaupunkien rakennuskannan lämmitysenergian kulutukseen vaikuttavat rakennustekniset tekijät ja säästömahdollisuudet

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Major/Subject
Talonrakennustekniikka
Mcode
7.43
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 104 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Kanerva, Pekka
Thesis advisor
Kanerva, Veikko
Keywords
Other note
Citation