Sori siitä 5.-6.7.2014

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2018 Leeve
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Visual Culture and Contemporary Art
ViCCA
Language
fi
Pages
79
Series
Abstract
Sori siitä 5. – 6.7.2014 on julkinen taideteos, joka toteutettiin Poriin Kokemäenjoen rannalle. Sen on tehnyt Aalto-yliopiston opiskelija muistoksi Harjavallan nikkelipäästössä kuolleille simpukoille. (Wikipedia) Opinnäytetyössäni kerron vuodon seurauksista ympäristölle ja avaan lukijalle simpukoiden ihmeellistä elinkiertoa. Koska nikkelivuodon on todettu johtuneen inhimillisestä erehdyksestä, kerron myös nikkelistä, sillä olemme nikkelin käyttäjinä kaikki jonkinlaisessa vastuussa tapahtuneesta. Pohdin opinnäytetyössäni muistomerkille asetettuja keskeisiä sisällöllisiä tavoitteita, sekä näitä tavoitteita suhteessa taiteelliseen työhöni. Kerron Guerilla Art (suom. sissitaide) taidesuuntauksesta, sillä kyseinen suuntaus on vahvasti se, johon minä kallistun ja vastaavanlaista liikehdintää nähdään myös muussa kaupunkiaktivismissa. Teos oli omin luvin pystytetty ja projektin keskeisiä kysymyksiä onkin – miksi julkinen taide on niin byrokraattista? Teoksen uutisointi Satakunnan Kansassa synnytti innokasta keskustelua sosiaalisessa mediassa, mikä oli tekijälle mielenkiintoista seurattavaa ja arvokasta palautetta tehdystä työstä. Vaikka teos sai kiitosta yleisöltä ja siunauksen Satakunnan Kansan toimittaja Sini Kuvajalta, katosi veistos lopulta paikoiltaan. Teokselle muodostui näin ollen kokonainen elinkaari alusta loppuun.

Sori siitä 5. – 6.7.2014 is a public artwork, which was implemented on the shore of the Kokemäki river in Pori, Finland. It was done by a student from Aalto University in memory of the mussels which were killed in the Harjavalta nickel leak. (Wikipedia) In my thesis I tell about the consequences of the leak to the environment and open up the amazing life of mussels for the reader. I also tell about nickel, as the leak happened because of human error and as users of nickel I feel that we are all responsible for what happened on some level. In my thesis I reflect on some of the main objectives set for a memorial and how these objectives are realised in my artistic work. I tell about the Guerrilla Art movement, as it my own direction and the same kind of movement can be seen in other citizen activism as well. The work was mounted without permission and one of the main questions of the project is – why is public art so bureaucratic? Reports on the work in the local newspaper, Satakunnan Kansa, provoked enthusiastic discussion in social media, which was very interesting to follow from my point of view and provided valuable feedback. Even though the work received praise from the public and a blessing from the local arts journalist, the work dissapeared from the site. Consequently the work had a whole life cycle from beginning to the end.
Description
Supervisor
Ryynänen, Max
Thesis advisor
Rajanti, Taina
Keywords
muistomerkki, Guerilla Art, nikkelivuoto, simpukat
Other note
Citation