Study of Urban form for Munkkisaari

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2003
Major/Subject
Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus
Mcode
A-36
Degree programme
Language
fi
Pages
24
Series
Description
Supervisor
Harris, Trevor
Keywords
urban design, kaupunkisuunnittelu, windy conditions, ilmasto-olosuhteet, the new western part of the city, uusi läntinen kantakaupunginosa, public waterfront, julkinen ranta-alue
Other note
Citation