Asumista tukevien palvelujen kehittäminen

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorWiinikka, Tytti
dc.contributor.authorJunnonen, Juha-Matti
dc.contributor.authorPuhto, Jukka
dc.contributor.departmentRakennustekniikan laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Civil and Structural Engineeringen
dc.contributor.labBESfi
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Engineeringen
dc.date.accessioned2013-11-07T10:00:29Z
dc.date.available2013-11-07T10:00:29Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractAsumiseen liittyy nykyään suuria muutospaineita, ja asuminen onkin murrosvaiheessa. Muutospaineet kumpuavat kahtaalta; asukkaista ja asukkaiden preferensseistä johtuvista tekijöistä, jotka muuttavat asumiseen kohdistuvia kysyntätekijöitä sekä teknologisista tekijöistä, jotka mahdollistavat uudentyyppisiä lähestymistapoja asumiseen liittyvien palveluiden tarjontaan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on hahmottaa asumista tukevien palveluiden kehittämisen edellytyksiä ja suuntaviivoja, joiden avulla tuetaan ja helpotetaan kaikkien ikäryhmien asumista ja toimimista. Erityisesti ikääntyville asumista tukevat palvelut ovat keskeisiä, mutta tässä tutkimuksessa ei rajauduta yksinomaan ikääntyneisiin tai heidän tarpeisiin. Hyvin järjestetyillä palveluilla voidaan kuitenkin edesauttaa ikääntyvien ihmisten kotona selviämistä entistä pidempään. Tutkimuksen tuloksia on mahdollista hyödyntää myös yleisemmin asumista tukevien palveluiden kehittämisessä sillä usein ikääntyville tarkoitetut asumista tukevat palvelut on laajennettavissa myös esimerkiksi lapsiperheiden asumiseen. Keskeiset tutkimuskysymykset olivat: a) Mitkä tekijät vaikuttavat lähiön palvelujen kehittymiseen? b) Millainen rooli toimijoilla on asuinalueiden kehittymisessä palvelujen näkökannalta? c) Miten lähiöiden palvelurakenteen kehittymistä voidaan edesauttaa? Tutkimus tehtiin tapaustutkimuksena, jossa case-alueena käytettiin Jakomäkeä. Aineisto kerättiin tilastoista ja asiantuntijahaastatteluilla. Haastatteluista nostettiin esiin teemoja, jotka asiantuntijat kokivat olennaisiksi palvelujen kehittämisen näkökulmasta. Asumista tukevien palvelujen kehittäminen vaatii monialaista osaamista ja ymmärrystä kokonaisuuksista. Vain yksi organisaatio tai taho ei pysty kehittämään palveluja tehokkaasti. Kun puhutaan alueellisista palveluista, niiden kehittäminen vaatii vielä enemmän monialaista osaamista ja ymmärrystä alueen historiasta ja asukkaiden tarpeista. Tästä syystä toimiva yhteistyö ja kokonaisuuksien hallinta on olennaista, kun lähdetään kehittämään uusia palveluita. Jatkossa kannatta pohtia sitä, mikä sektori on tehokkain alueen kehittäjä ja palvelujen tuottaja. Kiinnostavia jatkotutkimuksen aiheita ovat implementoinnin haasteet sekä alueaktiivisuus ja juuri paikallisten toimijoiden toimintafi
dc.format.extent72
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.isbn978-952-60-5406-3 (electronic)
dc.identifier.issn1799-4888 (electronic)
dc.identifier.issn1799-487X (printed)
dc.identifier.issn1799-487X (ISSN-L)
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11277
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-952-60-5406-3
dc.language.isofien
dc.publisherAalto Universityen
dc.publisherAalto-yliopistofi
dc.relation.ispartofseriesAalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIAfi
dc.relation.ispartofseries16/2013
dc.subject.keywordasuminenfi
dc.subject.keywordpalvelutfi
dc.subject.keywordasukaspalvelutfi
dc.subject.otherCivil engineeringen
dc.subject.otherConsumption, Servicesen
dc.titleAsumista tukevien palvelujen kehittäminenfi
dc.typeD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitysfi
dc.type.dcmitypetexten
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
isbn9789526054063.pdf
Size:
1.7 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
licence.txt
Size:
1.22 KB
Format:
Plain Text
Description: