Design and Implementation of Mobile Peer-to-Peer Application

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2006
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
xiv + 89 s. + liitt. 13
Series
Abstract
Vuosikymmenen alusta saakka suurin osa Internet liikenteestä on ollut vertaisverkkojen aiheuttamaa. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa 80 % kaikesta tilaajaverkkojen Internet liikenteestä on vertaisverkkoliikennettä. Voidaankin sanoa, että vertaisverkko-ohjelmistot ovat tämän vuosikymmenen kuumimpia Internet-sovelluksia. Sitä mukaa kun matkapuhelimet saavat lisää verkkokapasiteettia, laskentatehoa ja tallennustilaa, alkavat matkapuhelimien käyttäjät haluta puhelimiinsa palveluita, jotka ovat olleet perinteisesti saatavilla vain kiinteässä verkossa. Yksi näistä palveluista on vertaisverkkoihin perustuva tiedostonjako. Tämän työn päätavoite oli selvittää kuinka tiedostonjaon mahdollistava mobiilivertaisverkkosovellus voitaisiin toteuttaa käyttäen Session Initiation Protocol (SIP) protokollaa ohjelman signalointiprotokollana. Idean toimivuutta testattiin tekemällä mittauksia signalointiviestien koosta, siirtoviiveistä ja puhelinverkon siirtokapasiteetista. Tämä työ on jaettu kahteen osaan. Kirjallisuusosassa käymme läpi yleisen vertaisverkoista tehdyn tutkimuksen ja käsittelemme mobiiliverkkojen asettamia erityisvaatimuksia. Toisessa osassa implementoimme vertaisverkkotiedostonjako-ohjelman Nokia Series 60 -alustalle ja mittaamme tämän ohjelman suorituskykyä. Tutkimuksen päälöydökset ovat seuraavat: Nykyiset mobiiliverkot ja kännykät ovat valmiita vertaisverkko-ohjelmistoille. Luodun ohjelmiston suorituskyky on käyttäjän näkökulmasta enemmän kuin riittävä. Ohjelman käytössä ei ole huomattavia viiveitä, ja tiedostojen latausnopeudet ovat riittäviä muutaman megatavun tiedostokokoon asti.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo
Thesis advisor
Beijar, Nicklas
Keywords
mobile peer-to-peer, mobiilit vertaisverkot, file sharing, tiedostonjako, session initiation protocol, Symbian
Other note
Citation