Lyijyttömien juotepastojen ja suojapinnoitteiden käyttö pintaliitostekniikassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1996
Major/Subject
Elektroniikan materiaali- ja valmistustekniikka
Mcode
Mak-113
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 75
Series
Description
Supervisor
Kivilahti, Jorma
Thesis advisor
Pajunen, Markku
Keywords
Other note
Citation