Maakohtaisten kuitutaseiden ja paperilajien raaka-ainekoostumusten simulointimalli

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1986
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
3.22
Degree programme
Language
fi
Pages
105
Series
Description
Supervisor
Uusi-Rauva, Erkki
Thesis advisor
Setälä, Jyrki
Keywords
Other note
Citation