Lipoxygenase activity assays and screening methods

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorReinikainen, Tapani
dc.contributor.authorValtonen, Anna-Katri
dc.contributor.departmentKemian tekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorLeisola, Matti
dc.date.accessioned2020-12-04T15:30:27Z
dc.date.available2020-12-04T15:30:27Z
dc.date.issued2003
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli kehittää menetelmä lipoksygenaasia tuottavien mikrobien seulontaan elatusmaljalla. Tavoitteena oli myös mikrotiitterilevylle soveltuvan lipoksygenaasin aktiivisuusmääritysmenetelmän kehittäminen sekä lipoksygenaasin tuottaminen ravistelukasvatuksissa. Työn kirjallisuusosassa on käsitelty lipoksygenaasin katalysoimia reaktioita, esiintymistä kasvikunnassa ja mikrobeissa sekä lipoksygenaasin ominaisuuksia. Lisäksi on käsitelty lipoksygenaasin aktiivisuusmääritysmenetelmiä ja bioteknisiä sovelluksia. Tutkimusosassa tarkasteltiin aluksi lipoksygenaasin aktiivisuusmääritysmenetelmiä. Kirjallisuudesta valittujen menetelmien lineaarisuutta ja lipoksygenaasin detektiorajaa eri menetelmissä tutkittiin soijan lipoksygenaasilla. Tulosten perusteella valittiin 3-(dimetyyliamino)bentsoehapon ja 3-metyyli-2-bentsotiatsolinonihydratsonin väliseen reaktioon perustuva menetelmä jatkotutkimuksiin. Menetelmän lineaarisuutta tutkittiin mikrotiitterilevyllä ja sen havaittiin soveltuvan lipoksygenaasin aktiivisuusmääritykseen. Menetelmän soveltuvuutta lipoksygenaasi-indikaattoriksi elatusmaljalla tutkittiin soijan lipoksygenaasilla ja lipoksygenaasia tuottavalla Thermoactinomyces vulgaris -bakteerilla. Menetelmä toimi soijan lipoksygenaasilla, mutta ei T. vulgaris -bakteerilla. Lipoksygenaasin substraatin, linolihapon, havaittiin inhiboivan T. vulgaris -bakteerin kasvua. T. vulgaris -bakteeria ja useita homeita, joista on kirjallisuuden mukaan eristetty lipoksygenaasia, kasvatettiin ravistelupulloissa. T. vulgaris -bakteeri tuotti lipoksygenaasia, mutta useimpien homeiden kohdalla lipoksygenaasin tuotto jäi hyvin vähäiseksi. Kasvatusalustan vaikutusta lipoksygenaasin tuottoon tutkittiin kasvattamalla T. vulgaris -bakteeria erilaisilla kasvatusalustoilla. Soijaöljyn ja soijajauhon komponenttien läsnäolon kasvatusalustassa havaittiin parantavan lipoksygenaasiaktiivisuuden saantoa.fi
dc.format.extent88 s. + liitt 4
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/90415
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120449250
dc.language.isofien
dc.programme.majorBioprosessitekniikkafi
dc.programme.mcodeKem-70fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.titleLipoxygenase activity assays and screening methodsen
dc.titleLipoksygenaasin aktiivisuusmääritys- ja seulontamenetelmätfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_14819
local.aalto.idinssi19328
local.aalto.openaccessno
Files