Definition of field strength for local radio network planning

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
fi
Pages
101
Series
Description
Supervisor
Häggman, Sven-Gustav
Thesis advisor
Kangas, kari
Keywords
radio wave propagation, radioaaltojen eteneminen, field strength definition, kentänvoimakkuuden määrittäminen, radio interference, radiohäiriö, specific attenuation in vegetation, kasvillisuuden aiheuttama vaimennus, reception area, kuuluvuusalue
Other note
Citation