Aineettomien hyödykkeiden varallisuusarvosta nettovarallisuuslaskennassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Yritysjuridiikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Vero-oikeus, Verotus, Varallisuus, Omaisuus, Arviointi, Henkinen pääoma, Immateriaalioikeus
Other note
Citation