Asuintalo Sepänkadulle

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2003
Major/Subject
Arkkitehtuuri II
Mcode
A-52
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Abstract
Suunnitelmassa on esitetty vajaasti rakennetun korttelin kulman täydentäminen uudella asuinrakennuksella. Kohde sijaitsee Helsingissä Punavuoressa korttelissa, 124 tontilla 13. Tontilla on nyt 8-kerroksinen asuintalo ja yksikerroksinen liiketilaosa. Uuden rakennuksen paikalta puretaan vanha liiketilaosa. Rakentaminen tehdään korttelin kulmaan asti. Uuden ja vanhan rakennuksen väliin jätetään aukko, josta saadaan uusiin asuntoihin näkymät viereisen tontin kirkkoa ja puistoa kohti. Vanhan rakennuksen läntisten asuntojen olohuoneisiin tehdään pieni laajennus ja parveke, jotta näkymät olohuoneista säilyvät useampaan suuntaan. Samoihin asuntoihin tehdään myös ikkunat pihalle päin. Vanhan osan kulkureitit muutetaan liikuntaesteisille soveltuviksi. Uudessa rakennuksessa on katutasossa liiketiloja. Kerroksissa 1-7 on asuntoja. Kellarissa on väestönsuoja ja teknisiä tiloja, joita on myös 7. kerroksessa. Uuden rakennuksen kerrosala on 2037 m2, huoneistoala 1658 m2 ja tilavuus 7144 m3. Purettavan osan kerrosala on 280 m2, huoneistoala 273 m2 tilavuus 1202 m3. Kun purettavat määrät vähennetään, lisääntyy kerrosala tontilla 1788 m2, huoneistoala 1454 m2 ja tilavuus 6465 m3. Uusia asuntoja on 17. Asuntojen tyypit ja määrät: 1H+K+S 3 kpl, 2H+K+S 3 kpl, 3H+K+S 2 kpl ja 4H+K+S 9 kpl. Erityisesti kerroksien 2 ja 3 asuntojen mitoituksessa, kulkureiteillä ja porrashuoneissa on huomioitu liikuntaesteisten henkilöiden vaatimukset. Pihalle on kulku palokunnan tikasautoa varten. Autopaikat ovat kellarissa, 1.kerroksessa ja kolme paikkaa pihatasolla katoksessa. Pihan keskelle on tehty oleskelupaikka korotetulle alueelle.
Description
Supervisor
Siitonen, Tuomo
Thesis advisor
Siitonen, Tuomo
Keywords
block, kortteli, complete, täydentäminen, views, näkymät, disabled, liikuntaesteiset, ladder truck, tikasauto
Other note
Citation