Sähkömagnetiikan analyysimenetelmät geofysiikassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1994
Department
Sähkötekniikan osasto
Major/Subject
Sähkömagnetiikka
Mcode
S-96
Degree programme
Language
fi
Pages
69
Series
Description
Supervisor
Lindell, Ismo V.
Keywords
electromagnetics, sähkömagnetiikka, geophysics, geofysiikka
Other note
Citation