You Have Been Manipulated -Kulttuurihäirinnällä kaupunkitilan käyttäytymissääntöjä vastaan

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Tekstiilitaide
Language
fi
Pages
35
Series
Abstract
Opinnäyte käsittelee kaupunkitilan käyttöä. Opinnäytteen alussa etsin syitä yleisesti hyväksyttyjen sopimusten synnylle. Pohdin syitä sääntöjen ehdottomalle noudattamisella ja tavoitteenani on ymmärtää sääntöjen merkitys. Havainnoimisen apuna käytän filosofien: Johan Huizingan ja Alan Wattsin ajatuksia. Toiseksi vertaan luvallista ja luvatonta toimintaa kaupunkitilassa, mitä pohdin taiteen keinoin Jari Tammisen Häiriköt [Kulttuurihäirinnän aakkoset]– teoksen kautta. Käyttäytymissäännöt ovat sopimuksia ja sääntöjen opettelu alkaa jo lapsuudessa. Kaupunkitilaa koskevat säännöt helpottavat ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta ja suuremmilta ristiriitaisuuksilta vältytään. Toiminta katutilassa on mahdotonta ilman sääntöjen noudattamista. Muuttumattomaan tilaan on yleisesti totuttu ja kaupunkitilalta vaaditaan pysyvyyttä. Tila on kuitenkin liikkeessä kaiken aikaa, eikä tilan ole mahdollista pysyä paikallaan. Tavoitteena oli herättää ihmiset aistit kaupunkitilassa ja saada heidät pohtimaan totuttuja tilan rakenteita. Tavoittelemalla tilan muutosta, toteutin tilateos-performanssin julkiseen tilaan. Tutkin ohikulkijoiden reaktioita tilan yhtäkkiseen muutokseen ja tarkoituksena oli löytää kaupunkitilaan uusia käyttötarkoituksia. Performanssi koostui 11 mustan ommellun apinan laumasta ja tutkimuspaikkana toimi Suvilahti. Ohikulkijoiden reaktioiden tarkkailun suoritin aikavälillä 18.03.15–11.04.15. Performanssi aiheutti hämmennystä ilmestyessään katutilaan, mutta lopulta apinalauma hyväksyttiin osaksi ympäristöä.
Description
Supervisor
Fagerlund, Hilkka-Maija
Thesis advisor
Malka, Raija
Keywords
kulttuurihäirintä, kaupunkitila, kaupunkitaide, käyttäytymissäännöt
Other note
Citation