Morphologies

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D FOLIO 2017 Lehto
Date
2017
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Valokuvataide
Photography
Language
fi
Pages
66 + 52
Series
Abstract
Taiteen maisterin opinnäytetyöni Morphologies jakautuu kahteen osaan: kirjalliseen ja taiteelliseen. Kirjallinen osa käsittelee kasveja kasvitieteen ja taiteen näkökulmasta sekä omaa taiteellista prosessiani. Opinnäytteeni taiteellinen osa muodostuu 52-sivuisesta kovakantisesta valokuvakirjasta. Kirjan muodossa olevassa taiteellisessa osassa on 38 valokuvaa rakennetuista asetelmista ja muotokuvista, joissa olen käyttänyt kasveja ja ihmisiä. Valokuvat koostuvat monen metodin synnyttämistä teoksista vuosien 2015 - 2017 aikana: tarkkaan suunnitelluista kuvista spontaanisiin kuvaushetken asetelmiin. Olin pitkään halunnut tehdä valokuvakirjan. Vuosien varrella valokuvanäyttelyihin osallistuneena tahdoin tehdä jotain itselleni erilaista ja uutta, jotain mikä olisi ikuista eikä paikkaan ja aikaan sidonnaista. Opinnäytteen kirjallinen osa koostuu viidestä luvusta, joissa puhun aiheista omaan taiteelliseen työskentelyyni liittyen. Aloitan kertomalla lähtökohtani taiteelliselle työskentelylleni, miten kauneuden ja luotaantyöntävyyden yhdistyminen kuvassa, kuvan rakentaminen ja kasvit ovat tulleet osaksi työskentelyäni. Seuraavassa luvussa kerron opinnäytteeni teon aloittamisesta: mistä olin kiinnostunut ja miten aloitin tekemään taiteellista työtäni. Valokuvaajana olen ollut kiinnostunut ihmisten kuvaamisesta jo pitkään, kasvit ovat uudempi ja tuntemattomampi alue minulle. Jatkan kertomalla Morphologies nimen syntymisprosessista, minkä tieteellisellä taustalla oli suuri vaikutus opinnäytteen teoreettisen kehyksen muotoutumiselle: kiinnostukseeni kasvitieteeseen. Tätä kautta jatkan kukkien merkityksen tutkimiseen luonnossa, niiden muotojen syntyä ja kirjoa sekä niiden tallentamista herbaarioiden muodossa. Tämän jälkeen tuon esille kasvitieteen ja taiteen yhdistymisen kuvitettujen kasvioiden, valokuvan ja 1600-luvun Alankomaalaisen kukka-asetelmamaalauksien kautta. Viimeisessä luvussa kerron tarkemmin taiteellisesta prosessistani ja tutkimieni aiheiden heijastumista teoksiini.

My master's thesis, titled Morphologies, is divided into two parts: the artistic and written part. In the written part I tell about my artistic process and explore plants from a point of view of art and botanical science. The artistic part of my thesis is a hardcover photography book. The artistic part has 52 pages and consists of 38 staged still life and portrait photographs of plants and people. The photographs were executed with different kinds of methods during 2015-2017: from carefully planned photographs to spontaneous arrangements. I have wanted to make a photography book for a long time. During the years I have participated in photography exhibitions and I wanted to do something different and new to me, something that was not attached to a certain time and place. The written part consists of five chapters. I begin with telling my starting points as an artist: how I got interested in the unison of beauty and rejection in a photo, staging and building photos and how plants came to be a part of my work. In the next chapter I write about how I started making the artistic part: what were the things I was interested in and how I started to make the photographs for my thesis. As a photographer, I have been interested in photographing people for a long time, plants are more unknown to me. Furthermore, I write about how I ended up with the name of the thesis Morphologies which greatly influenced the written part’s theoretic framework: my increasing interest in botanical science. Through this I continue by looking into the meaning of flowers in the nature, their evolution of forms and their diversity and also how these diverse forms are documented into herbariums. After this I bring up the relationship between art and botanical science through painted herbariums, photographs and 17th century Dutch flower paintings. Lastly, I tell in more detail about my artistic process.
Description
Supervisor
Kella, Marjaana
Thesis advisor
Weselius, Hanna
Keywords
valokuva, kukat, morfologia, kasvitiede, herbaario, vanitas, morfologia, kasvit
Other note
Citation