The Phases of Project Life Cycle and Project Management

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 87
Series
Abstract
Tarkasteltavan diplomityön lähtökohtana oli tarkastella Jukova Oy:ssä suoritettua projektitoimintaa. Tarkastelutasoina olivat projektin elinkaari sekä projektitoiminnan vaatimat hallintatoimet. Työn tavoitteena oli tarkasteltavan toimintoketjun analyysi sekä sen ongelmakohtien tunnistaminen. Työ rakentuu kahteen erilliseen osioon, jotka ovat yrityksen toimintatapoihin sekä -oloihin tutustuminen sekä niiden analysointi. Näiden osioiden avulla oli mahdollista muodostaa yksityiskohtainen kuva projektien taustoilla vaikuttavista elementeistä sekä niiden vaikutuksista projektin suorittamiselle. Lopputuloksena muodostettiin ehdotuksia, joiden avulla Jukovan projektien suoritusta voidaan parantaa suhteellisen paljon. Jukovan osalta voidaan todeta, että panostus raportointikäytäntöihin yrityksen sisällä sekä alihankintaverkon sitouttaminen mahdollistavat projektien tehokkaamman läpiviennin. Edellisten lisäksi asiakas - toimittajasuhteen koordinointi helpottaa projektin toteutusta oleellisesti.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Väisänen, Eero
Keywords
Other note
Citation