Achieving competitive advantage through project business: A systems integrator's

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorJokela, Antti
dc.contributor.authorRanin, Aki
dc.contributor.departmentTietotekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorKoskinen, Kari
dc.date.accessioned2020-12-05T10:48:57Z
dc.date.available2020-12-05T10:48:57Z
dc.date.issued2007
dc.description.abstractTämän työn tavoitteena oli tarjota malleja ja menetelmiä, joiden avulla järjestelmätoimittaja voi tavoitella projektiliiketoimintansa kautta kilpailuetua. Fokuksena työssä pidettiin projektiliiketoiminnan toiminnallinen näkökulma, jonka kautta projektit varsinaisesti toteutetaan. Diplomityö alkaa aiheen ja sen käsitteiden määrittelyllä. Seuraava luku alkaa kirjallisuustutkimuksella, jonka avulla etsittiin kilpailuedun tekijöitä. Kirjallisuustutkimus pohjautuu projektiliiketoiminnan tyypillisten ongelmien ja menestystekijöiden analyysiin. Tuloksena löydettiin, että portfolionhallinta ja strategisen tason tekniikat mahdollistavat siirtymisen ongelmista menestystekijöihin. Aiempi portfolionhallinnan tutkimus keskittyy investointi- ja tietojärjestelmäprojekteihin, joten olemassa olevia malleja ja tekniikoita pyrittiin analysoimaan ja lopulta soveltamaan järjestelmätoimittajan projektiympäristöön. Portfolionhallinta yksinään ei kuitenkaan ole riittävä ratkaisu takaamaan kilpailuedun, sillä oikeaoppinen projektinhallinta on edellytys strategisen tason toiminnoille. Näin ollen työssä esiteltiin alan hyväksi todettuja malleja ja menetelmiä projektinhallinnan osalta. Näkökulmana pyrittiin jälleen pitämään järjestelmätoimitus, jotta tuloksia voitaisiin hyödyntää käytännössä. Case-tapauksen avulla löydettyjä tuloksia pyrittiin viemään lähemmäs käytäntöä. Yrityksen esittelyn ja analyysin pohjalta esiteltiin yksityiskohtaisia malleja, työkaluja ja tekniikoita, joiden avulla yritys voi tavoitella kilpailuetua.fi
dc.format.extent90
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/94791
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120553625
dc.language.isofien
dc.programme.majorAutomaation tietotekniikkafi
dc.programme.mcodeAS-116fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordsystems integrationen
dc.subject.keywordjärjestelmätoimitusfi
dc.subject.keywordcompetitive advantageen
dc.subject.keywordintegraatiofi
dc.subject.keywordproject businessen
dc.subject.keywordkilpailuetufi
dc.subject.keywordproject managementen
dc.subject.keywordprojektiliiketoimintafi
dc.subject.keywordportfolio managementen
dc.subject.keywordprojektinhallintafi
dc.subject.keywordproject management methodologyen
dc.subject.keywordportfolionhallintafi
dc.subject.keywordprojektinhallintametodologiafi
dc.titleAchieving competitive advantage through project business: A systems integrator'sen
dc.titleProjektiliiketoiminta järjestelmätoimittajan kilpailuetunafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_40387
local.aalto.idinssi34587
local.aalto.openaccessno
Files