Joustavat valmistusjärjestelmät (FMS) koulutuskäyttöön - tekninen rakenne ja koulutussisällöt

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1986
Major/Subject
Työpsykologia ja työnjohto-oppi
Mcode
3.53
Degree programme
Language
fi
Pages
67 + liitt. 45
Series
Description
Supervisor
Teikari, Veikko
Thesis advisor
Kauppinen, Veijo
Rajamäki, Teuvo
Keywords
Other note
Citation