Bör uppgöras projekt, samt utföras alla de viktigaste ritningarna även som lastageberäkninger för erhållande av fartygets stabilität, för en fraklångare, huvudsakligen av sedd för sädestransport från Amerika till Finland, enligt följande bestämmelser: fartygets aktendäck är höjt (Quanderdäck) och är fartyget försett med brygga och bach

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1920
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
128
Series
Description
Supervisor
Mustakallio, Evert
Keywords
Other note
Citation