Luova, luja ja lempeä — Ajatuksia johtajuudesta luovilla aloilla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2023
Department
Major/Subject
Elokuva- ja televisiotuotanto
Mcode
ARTS3005
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
29
Series
Abstract
Tämä opinnäytetyö tutkii luovien alojen johtajuutta ja elokuvien tekemistä etenkin kolmen näkökulman kautta. Nämä ovat luovuus, lujuus ja lempeys. Pohjana opinnäytetyölle on omat kokemukseni ja ajatukseni johtajuudesta sekä kirjalliset lähteet. Pohdin opinnäytetyössä omaa johtajuuttani ja miten haluaisin tulevaisuudessa johtaa elokuvatuotantoprosessia. Aihetta tutkitaan eri sukupolvien sekä erilaisten johtajuustyylien kautta. Lisäksi käsittelen omaa naiseuttani suhteessa johtajuuteen. Mietin, miksi naiseudellani tuntuu olevan väliä välillä itselleni, mutta myös muille. Opinnäytetyön pohjalta voi todeta, että myöskään luovia prosesseja ei ole vain yhtä tapaa johtaa. Eri sukupolvet suhtautuvat työhön eri tavalla, mutta etenkin y- ja z-sukupolvien kohdalla korostuu kokonaisvaltainen hyvinvointi, joka myös johtajien kannattaa ottaa huomioon. Käsittelen myös kollektiivisuutta, hierarkioita ja itseohjautuvuutta elokuvaprosessissa todeten, että parasta tapaa ei välttämättä ole olemassakaan ja jokaisella projektilla on omat erityispiirteensä, jotka johtajan tulee ottaa huomioon ja suunnitella johtamistyyli sen pohjalta. Tärkeimmiksi hyvän johtajan piirteiksi nousevat kyky uudistua sekä luottamuksen ansaitseminen.

This thesis explores leadership in creative industries and the making of films, particularly through three perspectives: creativity, strictness, and gentleness. The base of this thesis is built upon my personal experiences and thoughts on leadership, combined with literary sources. In the thesis, I reflect on my own leadership style and contemplate how I would like to lead my film production processes in the future. In addition I think about the differences with different generations and how they want to be led. I also think about my own femininity in relation to leadership, wondering why being a woman occasionally matters to both myself and others. Based on the thesis, it can be concluded that there is no single way to lead creative processes. Different generations approach work differently, and particularly among Generation Y and Z, the emphasis on overall well-being is notable and something that leaders should also take into account. I also delve into the concepts of collectivism, hierarchies, and self-directedness in the film production process, asserting that there may not necessarily be a one-size-fits-all approach, and each project has its own characteristics that a leader must consider and plan their leadership style accordingly. The key traits that emerge for effective leadership are the ability to adapt and the earning of trust.
Description
Supervisor
Heiskanen, Anna
Thesis advisor
Heiskanen, Anna
Keywords
johtajuus, elokuvatuotanto, elokuvatuottaja, kollektiivisuus, hierarkiat, luovuus
Other note
Citation