Rasterimuotoisen tietojenkäsittelyn soveltaminen veroluokitusaineiston käsittelyyn

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1982
Major/Subject
Geodesia
Mcode
08.06
Degree programme
Language
fi
Pages
41 s. + liitt. 35
Series
Description
Supervisor
Martikainen, Matti
Keywords
Other note
Citation