Integroituja passiivisia radiotaajuisia suodattimia ja multipleksereitä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-05-05
Department
Major/Subject
Signaalinkäsittely
Mcode
S3013
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
en
Pages
10+107+41
Series
Abstract
Jotta elektroniikan kehitys jatkuisi Mooren lain tultua tiensä päähän, tarvitaan muunkin kuin digitaalisen elektroniikan tiiviimpää integrointia. Teknologian tutkimuskeskus VTT on kehittänyt prosessia radiotaajuuksilla toimivien passiivikomponenttien integrointiin vastatakseen kyseiseen haasteeseen. Tämän diplomityön tavoitteena oli osoittaa, että VTT:n radiotaajuisten passiivikomponenttien integrointiprosessi alkaa olla käyttövalmis teknologia, joka pärjää vertailussa olemassa olevien kaupallisten teknologioiden kanssa. Tämä osoitettiin suunnittelemalla ja valmistamalla kaksi alipäästösuodatinta sekä kaksi diplekseriä. Valmistettujen komponenttien toimivuus varmistettiin mittauksin. Diplomityössä havaittiin, että prosessilla pystyy tuottamaan vähähäviöisiä komponentteja. Keskenään samanlaisten komponenttien välisen vaihtelun huomattiin olevan pientä. Prosessista löydetiin tosin systemaattinen vika; kondensaattoreiden eristekerros oli nimittäin liian pieni laitevian vuoksi. Tämä sai aikaan sen, että kaikkien kondensaattoreiden kapasitanssi oli järjestään liian suuri. Diplomityössä todettiin kuitenkin, että kun tämä viimeinenkin vika saadaan korjattua, prosessointiteknologia on valmis, ja sillä voi tuottaa laadukkaita integroituja komponentteja radiotaajuisiin sovelluksiin.

To overcome the inevitable end of Moore’s law, tighter integration of the non-digital parts of electronics is needed. VTT the Technical Research Center of Finland has been developing an integration process for radio frequency passive components to tackle this challenge. The goal of this master’s thesis was to demonstrate that the radio frequency passive component integration technology of VTT is reaching technical maturity and can compete with existing commercial technologies. This was accomplished by designing and manufacturing two low-pass filters and two diplexers. The correct operation of the manufactured components was confirmed by measurements. It was noticed that the process is capable of producing low loss components with small inter-component variation. However, a systematic flaw was discovered in the process. It was the capacitors’ dielectric layer being too thin, which made all the capacitors have too big capacitances. This was due to a malfunction of the manufacturing equipment. It was, though, concluded that after fixing this final flaw, the process will be ready and it will produce high quality radio frequency integrated passive components.
Description
Supervisor
Wichman, Risto
Thesis advisor
Vähä-Heikkilä, Tauno
Keywords
IPD, More than Moore, RF integration, electrical filter, multiplexer, RF integrointi, sähköinen suodatin, multiplekseri
Other note
Citation