Applying the WAP Gateway to TDMA and CDMA networks

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2001
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
en
Pages
71
Series
Abstract
Työn tavoitteena on löytää ne tekniset ratkaisut ja toteutusmuutokset, joiden avulla WAP-yhdyskäytävä voidaan soveltaa TDMA- ja CDMA-verkkoihin. Tutkimus koskee WAP-yhdyskäytävää, joka on alunperin suunniteltu käytettäväksi ainoastaan GSM-verkossa. Työ sisältää yleiskatsauksen WAP-yhdyskäytävästä, sen toimintaympäristöstä GSM-verkossa, sekä WAP-protokollasta yleensä. Matkapuhelinverkkojen tulevaisuuden näkymiä tarkastellaan, kuten myös verkkojen evoluution vaikutusta langattomiin Internet-palveluihin. Työssä tutkitaan nykyisten TDMA- ja CDMA-verkkojen tiedonsiirto-ominaisuuksia, painopisteen ollessa verkko- ja WAP-palveluissa. Tulosten perusteella WAP-yhdyskäytävälle laaditaan tarkoituksenmukaiset arkkitehtuurit ja toimintaympäristöt TDMA- ja CDMA-verkoissa. Lisäksi esitellään tuotteen toiminnallisuuden todentamiseen vaadittavat menetelmät. Työtä tullaan käyttämään varsinaisten toteutusmuutosten pohjana. Kun muutokset on tehty, voidaan WAP-yhdyskäytävällä palvella asiakkaita yhtäläisesti sekä GSM-, TDMA- että CDMA-verkoissa.
Description
Supervisor
Häggman, Sven-Gustav
Thesis advisor
Leivo, Antti
Keywords
mobile, langaton, WAP, Internet, Gateway, WAP, TDMA, yhdyskäytävä, CDMA, IS-136, data transmission, IS-95, services, tiedonsiirto, palvelut
Other note
Citation