The design of low-power, low-voltage continuous-time delta-sigma modulator

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Piiritekniikka
Mcode
S-87
Degree programme
Language
en
Pages
94
Series
Abstract
Tämä työ kuvaa matalatehoisen ja matalakäyttöjännitteisen toisen asteen jatkuva-aikaisen alipäästö-tyyppisen delta-sigma analogia-digitaali-modulaattorin suunnitteluprosessin. Modulaattorin signaalikaista on 10 kHz, käyttöjännitealue 1,1 V:sta 3,6 V:n ja lämpötila- alue on -40 °C to 85 cc. Tehonkulutus 1,1 V:n käyttöjännitteellä on tyypillisesti 60 pW. Koska silmukkasuodattimen siirtofunktio ei käytännössä muutu, jos ylinäytteistyssuhde muuttuu 64:stä 80:een, modulaattorin tarkkuutta voidaan säätää yhdellä bitillä. Suunniteltu modulaattori saavuttaa ennen piirikuvio-vaihetta 12 tehollista bittiä ylinäytteistyssuhteella 80 (1,6 MHz näytteistystaajuudella) ja 11 tehollista bittiä ylinäytteistyssuhteella 64 (1,28 MHz näytteistystaajuudella). Suunnitellun modulaattorin odotetaan saavuttavan suurillakin parasiittisilla kapasitansseilla ainakin 10 ja 11 tehollista bittiä ylinäytteistyssuhteilla 64 ja 80. Työ tehtiin Micro Analog Systems Oy:lle. Yhtiön taloudellisesta tilanteesta johtuen, työtä ei valitettavasti voinut jatkaa piirikaavio-vaiheesta piirikuvio-vaiheeseen. Työ suunniteltiin 0,35 pm:in Matalan-kynnysjännitteen CMOS prosessille.
Description
Supervisor
Halonen, Kari
Thesis advisor
Snygg, Mikko
Keywords
integrated circuit, integroitu piiri, continuous-time, jatkuva-aikainen, A/D-converter, A/D-muunnin, low-power, matala tehonkulutus, delta-sigma, delta-sigma, low-voltage, matala käyttöjännite
Other note
Citation