Business Model for Operations of a Single Engine Aircraft in Europe

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-05-10
Department
Major/Subject
Strategy
Mcode
SCI3051
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
85+10
Series
Abstract
This thesis aims at developing a practical business model for operating Pilatus PC-12 aircraft in Europe. The underlying question is whether commercial operations with this aircraft can be profitable. The main goal is to answer a set of sub-questions derived from a business model framework covering financial, operational, technical and structural aspects. A secondary objective is to offer decision makers a better understanding of underlying decisions within the business aviation sector. This thesis, written in cooperation with Hendell Aviation, is eventually useful for the company, its partners and the whole industry. The main research data used in this thesis includes literature, market data, expert interview data and survey data. This comprehensive industry insight is used to both identify and analyse different business model options and choose the optimum model. Categorised interview data is analysed by both deductive and inductive content analysis methods that look for patterns, repetitive claims and relationship to theory. Interview data driven SWOT analysis serves as an aid to find the best model out of research data. Survey data is mainly analysed qualitatively, but also quantitative methods of ranking and scoring results are used. A separate business model evaluation frameworks is used to test the proposed business model. Thesis research suggests that the Pilatus PC-12 aircraft can be profitably operated in Europe. Furthermore, it can offer a cost advantage against existing air travel business models. Findings signal the aircraft is most suitable for a high aircraft utilisation rate model focusing operations outside of major hubs, preferably at easily accessible secondary airports with a high demand. Research also shows the aircraft is optimal for short air travel distances and that the most important customer value proposition is saved travel time. The study implies key resources to be aircraft maintenance, the right employees, experienced pilots and a robust business model.

Syftet med detta diplomarbete är att utveckla en affärsmodell för att operera Pilatus PC- 12 flygplan i Europa. Diplomarbetet försöker även besvara frågan ifall kommersiell flygverksamhet med denna flygplansmodell kan vara lönsamt. Det huvudsakliga målet är att hitta svar på ekonomiska, operativa, tekniska och strukturella affärsval. Dessutom försöker arbetet erbjuda beslutsfattarna bättre förståelse om affärsluftfartssektorn. Arbetet är nyttigt för branschen samt för samarbetsbolaget Hendell Aviation och dess partners. Diplomarbetet utnyttjar litteratur, marknads-, intervju- och undersökningsdata för att identifiera alternativa affärsmodeller och välja den optimala modellen. Kategoriserad intervjudata analyseras genom deduktiva och induktiva analysmetoder för att hitta relation till teori eller skapa ny teori. En ”SWOT” analys används för att hitta den bästa affärsmodellen för denna flygplansmodell. En skild online-undersökning analyserad med kvalitativa metoder förstärker forskningen. Den valda affärsmodellen är utvärderad med Michael Porters välkända ”five force” ramverk. Forskingsresultat tyder på att en kommersiell Pilatus PC-12 operator lönsamt kan fungera i Europa. Dessutom kan denna affärsmodell bjuda på kostnadsfördelar jämfört med existerande modeller. Forskningen visar att denna affärsmodell är lämpligast för ett högt årligt bruk av flygplanen med fokus utanför primära flygplatser. Flygplansmodellen är dessutom optimal för korta flygsträckor som sparar på resetid jämfört med landtransport. De viktigaste resurserna för att driva dessa flygoperationer innefattar ett starkt tekniskt underhåll, kunnig arbetskraft, erfarna piloter och en stark affärsmodell.
Description
Supervisor
Gustafsson, Robin
Thesis advisor
Lees, Mikael
Keywords
business aviation, Pilatus PC-12 aircraft, single engine turboprop aircraft, air route networks, air transport value propositions, aircraft finance
Other note
Citation