Storage Area Network Extension Using Synchronous Digital Hierarchy Technologies

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Mittaustekniikka
Mcode
S-108
Degree programme
Language
en
Pages
xii + 63 s. + loott. 7
Series
Abstract
Fibre Channel teknologiaan pohjautuvat tallennusverkkoratkaisut ovat laajalti käytössä teollisuuden piirissä ja vastaavat erinomaisesti nykypäivän vaativiin tallennustarpeisiin. Fibre Channel teknologian ominaisuudet rajaavat kuitenkin tallennusverkkojen maantieteellisen kantaman kymmeneen kilometriin. Tässä diplomityössä tutkitaan mahdollisuutta jatkaa tallennusverkkoa maantieteellisesti käyttäen synkroniseen digitaaliseen hierarkiaan perustuvaa siirtoverkkoa. Tämän mahdollistavat kolme uutta standardia: GFP, VCAT ja LCAS. Näiden standardien ominaisuuksia tutkitaan ja niiden soveltuvuutta tallennusverkon jatkamiseen kommentoidaan. Tallennusverkkojen, Fibre Channel:n ja synkronisen digitaalisen hierarkian perusteet käydään läpi. Tallennusverkkojen jatkamiseen edellä mainitulla tavalla liittyy haasteita, joita niin ikään tutkitaan ja kommentoidaan. Kyseistä tapaa tallennusverkkojen jatkamiseen verrataan Sun Microsystemsin tällä hetkellä tarjoamaan tallennusverkkojen jatkoratkaisuun joka perustuu aallonpituusmultipleksointiin dedikoidussa valokuidussa. Lopuksi tutkitaan mahdollisuuksia toteuttaa synkroniseen digitaaliseen hierarkiaan perustuva tallennusverkon jatke käyttäen tällä hetkellä saatavilla olevia laitteita.
Description
Supervisor
Ikonen, Erkki
Thesis advisor
Ikonen, Ari
Keywords
Storage Area Network, tallennusverkko, Fibre Channel, SDH, GFP, VCAT, LCAS
Other note
Citation