Epäjatkuvarakeisen runkoaineen vaikutus huokostamattoman betonin ominaisuuksiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1985
Major/Subject
Talonrakennustekniikka
Mcode
7.43
Degree programme
Language
fi
Pages
85
Series
Description
Supervisor
Penttala, Vesa
Thesis advisor
Ipatti, Ari
Keywords
Other note
Citation