Glottispulssikirjaston faktorointi puhesynteesiä varten

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2011
Department
Major/Subject
Signaalinkäsittely
Mcode
S3013
Degree programme
Tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma (TLT)
Language
fi
Pages
23 s.
Series
Description
Supervisor
Liinaharja, Markku
Thesis advisor
Raitio, Tuomo
Keywords
puhesynteesi, pääkomponenttianalyysi, PCA, k-means, klusterointi
Other note
Citation