Intersystem handover from WCDMA to Enhanced GPRS

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
en
Pages
91+11
Series
Abstract
Järjestelmien välistä yhteysvastuun vaihtoa tarvitaan, jotta voidaan hyödyntää EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service) ja WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) verkkojen peittoalueiden parhaita puolia. Tätä diplomityötä kirjoitettaessa maailmassa on 67 kaupallisesti avattua WCDMA verkkoa, joista lähes kaikki on rakennettu olemassa olevien GSM (GIobal System for Mobile Communications) verkkojen päälle. Tämän diplomityön tarkoitus on tutkia, miten järjestelmien välistä yhteysvastuun vaihtoa voitaisiin parantaa radioverkkosuunnittelun ja -optimoinnin toimesta. Päämääränä on antaa tarkka kuvaus järjestelmien välisestä yhteysvastuun vaihdosta ja tutkia sen toimintaa oikeassa verkossa. Tämän lisäksi diplomityö sisältää johdatuksen EGPRS ja WCDMA -verkkojen teknologioihin, jotta järjestelmien välisen yhteysvastuun vaihdon voisi täysin ymmärtää. Yksi tavoitteista on myös löytää parametrit järjestelmien välisen yhteysvastuun vaihdon optimointiin. Diplomityö sisältää kirjallisuustutkimuksen ja mittaustulokset toimivasta radioverkosta. Kirjallisuustutkimus perustuu 3GPP:n (Third Generation Partnership Project) spesifikaatioihin. Järjestelmien välistä yhteysvastuun vaihtoa testattiin sekä laboratoriossa että kentällä. Avainperformanssi-indikaattoreita viivettä, läpisyöttöä ja onnistumisastetta mitattiin erilaisia verkkokonfiguraatioita käyttäen. Loppukäyttäjän kokemusta testattiin sekä TCP:tä (Transmission Control Protocol) että UDP:tä (User Datagram Protocol) käyttäen. Mittauksien mukaan järjestelmien välisen yhteysvastuun vaihdon aiheuttama katkos tiedonsiirtoon vaihtelee kuudesta jopa 20 sekuntiin, riippuen käytettävästä protokollasta. Järjestelmien välisen yhteysvastuun vaihdon parametrit tulee optimoida huolellisesti, jotta voidaan taata paras mahdollinen toiminnallisuus loppukäyttäjälle. Tulevaisuuden tutkimustyössä on kuitenkin tehtävä perustavanlaatuisia parannuksia, jotta järjestelmien välinen yhteysvastuun vaihto olisi näkymätön loppukäyttäjälle. Tässä työssä esitettäviä mittaustuloksia voidaan käyttää radioverkko-optimointiohjeiden teossa. Tämän lisäksi diplomityötä voidaan käyttää opiskelumateriaalina järjestelmien välisestä yhteysvastuun vaihdosta EGPRS ja WCDMA -verkkojen välillä.
Description
Supervisor
Häggman, Sven-Gustav
Thesis advisor
Salomaa, Ville
Keywords
intersystem handover, järjestelmien välinen yhteysvastuun vaihto, EGPRS, EGPRS, WCDMA, WCDMA, 3GPP, 3GPP, radio network planning, radioverkkosuunnittelu, KPI, viive, delay, läpisyöttö, throughput, onnistumisaste, success rate
Other note
Citation