Digital signature on work processes

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
fi
Pages
ix + 88 s. + liitt. 7
Series
Abstract
Whitfield Diffie esitti julkisen avaimen menetelmän pääpiirteet kesällä 1975. Ensimmäisen varsinaisen julkisen avaimen menetelmään perustuvan salausmenetelmän RSA:n kehittivät Ronald Rivest, Adi Shamir ja Leonard Adleman vuonna 1977. Digitaalinen allekirjoitus perustuu julkisen avaimen menetelmään. Digitaalinen allekirjoitus tehdään viestin laatijan (allekirjoittajan) yksityisellä avaimella. Allekirjoituksen todentaminen eli vertaileminen tapahtuu allekirjoittajan julkisella avaimella. Tässä diplomityössä sovelletaan tavallista digitaalista allekirjoitusalgoritmia asiakirjoihin, jotka syntyvät työprosessissa. Tätä tarkoitusta varten kehitetään verkkopohjainen allekirjoitusmalli. Työprosessin asiakirjat mallinnetaan suunnatulla syklittömällä graafilla siten, että verkon solmu kuvaa asiakirjaa ja särmä asiakirjojen välistä riippuvuutta. Työssä esitetään algoritmeja, joilla asiakirjojen allekirjoittaminen ja todentaminen tapahtuu. Itse asiakirja mallinnetaan rakenteisen dokumentin tapaan, jossa asiakirja jaetaan tietoelementteihin. Tietoelementti on rakennettu tavalla, jossa erityisesti otetaan huomioon datan eheänä säilyminen. Asiakirjan rakenne sidotaan tiettyyn muotoon työssä esitetyn mallipohjan avulla. Työssä perehdytään myös ylläpidollisiin näkökohtiin, jotka olisi otettava huomioon suunniteltaessa, toteutettaessa ja ylläpidettäessä esitetyn verkkopohjaisen allekirjoitusmallin mukaista tietojärjestelmää. Tämän allekirjoitusmallin kehittelyn avuksi ja malliin liittyvien kryptografisten taustatietojen selittämiseksi käydään läpi kryptografiaa ja diskreettiä matematiikkaa sen verran kuin on tarpeellista.
Description
Supervisor
Soisalon-Soininen, Eljas
Thesis advisor
Rossi, Pekka
Keywords
digital signature, digitaalinen allekirjoitus, work process, työprosessi, cryptography, kryptografia, direct acyclic graph, suunnattu syklitön verkko, DAG
Other note
Citation