Sähkön kulutuksen ennustaminen ja selittäminen aikasarja-analyysiä käyttäen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1982
Major/Subject
Energiatalous ja voimalaitosoppi
Mcode
03.59
Degree programme
Language
fi
Pages
106 s. + liitt. 33
Series
Description
Supervisor
Jahkola, Antero
Thesis advisor
Kaltio, Seppo
Keywords
sähkön kulutus, aikasarja-analyysi, ennustaminen, Box-Jenkins-menetelmä
Other note
Citation