Tulevaisuuden valvomo - Helsingin suur-asetinlaiterakennuksen käyttötarkoituksen muutos

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Rakennusoppi
Building Technology
Language
fi
Pages
109
Series
Abstract
Tämän diplomityön tarkoituksena on esittää uusi käyttötarkoitus Helsingin Linnunlaulussa sijaitsevalle vuonna 1975 valmistuneelle Helsingin suur-asetinlaiterakennukselle. Valtion rautateiden rakennusosaston suunnittelemassa rakennuksessa sijaitsee Helsingin alueen rautateiden vaihteita ja opastimia kontrolloiva asetinlaite. 1970-luvulta peräisin oleva laiteen uusimisesta on tehty 2000-luvulla muutamia selvityksiä. Vuonna 2019 asetinlaitteen uusimisen ajankohdasta ei ole tehty lopullista päätöstä, mutta uuden asetinlaitteen sijoittaminen vanhaan rakennukseen ei ole laitteen elinkaaren kannalta järkevää. Rakennuksen ylimmässä kerroksessa sijaitsi myös junaliikenteen ohjauskeskus vuoteen 2009, jolloin se siirtyi Pasilaan rakennusta hallinnoivan Liikenneviraston keskittäessä toimintojaan. Rakennus on ollut siitä asti puoliksi tyhjillään ja tulee tyhjenemään kokonaan asetinlaitteen siirtyessä muualle. Työssä esitetään Helsingin suur-asetinlaiterakennukselle mahdollinen uusi käyttötarkoitus ennen kuin lopullista päätöstä sen tulevaisuudesta on tehty. Työn lähtökohtana on, että rakennus tulee tyhjenemään kokonaan eikä muutossuunnitelmassa esitetä uusia tiloja tai rakennusta itse asetinlaitteelle. Työn alkuosa koostuu alueen historiaa ja asetinlaitteita taustoittavasta osiosta sekä rakennuksen analyysista. Analyysivaiheen tärkeimpinä lähteinä on käytetty rakennuksen suunnittelijoiden haastatteluja sekä kohteessa vierailua. Työn loppuosassa pohditaan kyseisen rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen lähtökohtia ja lopulta esitetään yksityiskohtainen muutossuunnitelma. Analyysin pohjalta työssä esitetään rakennuksen muuttamista digitaaliseksi näyttelykeskukseksi. Pelkästään digitaalisen sisältöön keskittyvän näyttelykeskuksen konseptissa pyritään kehittämään julkinen näyttelytila, jollaista Suomessa ei toistaiseksi ole. Näyttelyt toteutaan virtuaalitodellisuuden ja projisointien avulla. Näyttelytilojen tilakonsepti pyrkii ottamaan vaikutteita rakennuksen laitetilojen järjestelystä. Koko muutossuunnitelmassa on kunnioitettu rakennuksen arkkitehtuurin erityispiirteitä kuitenkin muokkaamalla se nykypäivän julkisen rakennuksen tarpeisiin. Diplomityön kohderakennus on poikkeuksellinen rakennus niin Helsingin kantakaupungin kuin Töölönlahden alueen ympäristössä. Rautatieinfrastruktuuriin kuuluvaa 70-luvun rakennusta ei ole suojeltu tai sen tulevaisuudesta käyty julkista keskustelua. Työn tavoitteena on todeta rakennuksen arvo ja tarjota esimerkki ennakoivasta muutossuunnitelmasta ennen kuin tuntematon rakennus puretaan ilman julkista keskustelua.

The purpose of this master’s thesis is to propose a new use for the Helsinki Grand Signal box which was built in 1975 by the State Railways Building department. The building, which is located in the Linnunlaulu area, houses an electrical system that controls the switches and signalling for the Helsinki area railways. During the 21st century several studies have been made about replacing the outdated machinery that has been in continuous use since the 1970s. Although today the date for the total renewal of the signalling control machinery remains undecided, it is certain that it will be relocated into a different building in the future. A railway traffic control center occupied the top floor of the building until 2009, when it was moved to the premises of The Finnish Transport Agency in Pasila. Since then the building has remained half empty, and it will become fully unoccupied when the signalling control is relocated. This thesis proposes a new use for the Helsinki Grand Signal Box before a final decision about its future has been made. This thesis begins at with the assumption that the building shall become fully vacant. My work does not present new spaces or a new building for the signalling control machinery. First part of the thesis consist of the historical background of the area and railway signalling control in general. Second part focuses on architectural analysis of the building. The main sources of information for the analysis part of this work are interviews with the building’s architects and site visits. The last part of the thesis contemplates on how to approach the transformation of the building and finally presents a detailed transformative design. The thesis proposes that the signal box shall be turned into a public digital exhibition space. The concept tries to create a new type of public exhibition building. The future exhibitions inside the building will be realized by utilizing virtual reality and digitally projected content. The spatial concept for the exhibition spaces is influenced by the arrangement of the signalling control relay machinery. The transformative design strives to respect the building’s original architectural ideas while still reprogramming it to function as a modern public building. The Helsinki Grand Signal Box is a unique building both in the context of central Helsinki and in Töölönlahti area. The main goal for this thesis is to state the value of this forgotten building and to present a pre-emptive transformative design before the building is demolished without a public discussion about its future.
Description
Supervisor
Summanen, Mikko
Thesis advisor
Jaaksi, Asmo
Keywords
muutossuunnitelma, rautatiearkkitehtuuri, asetinlaite, Linnunlaulu, digitaalinen näyttelytila, transformation, railway architecture, signalling control
Other note
Citation