Modulaaristen tuotteiden tuoterakenteiden hallinta asiakaskohtaisissa toimituksissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 68 + liitt.
Series
Abstract
Lisääntynyt tuotetieto, kiristyneen kilpailun edellyttämät asiakaskohtaisesti räätälöidyt tuotteet, tekniikan monimutkaistuminen ja laatustandardien vaatimukset sekä alihankkijoiden lisääntynyt käyttö ovat asettaneet tuotetiedonhallinnan kehittämisen tärkeälle sijalle yrityksissä. Tuotetiedonhallinta käsittää dokumenttien hallinnan lisäksi kaiken tuotteeseen liittyvän tiedon, mm. tuoterakenteiden ja -variaatioiden hallinnan. Oleellisia osa-alueita ovat prosessien kuten muutosten hallinta sekä liitännät yrityksen järjestelmien välillä. Tarkoituksena on tehostaa eri järjestelmäsaarekkeiden tuottamien ja ylläpitämien tietojen käyttöä. Käytännössä toteutetaan tuotetiedonhallinta usein ottamalla käyttöön tuotteen viitetietoja hallitseva ohjelma. Järjestelmä, joka käsittelee tuotetietoa ohjelmariippumattomasti, on vielä kehityksen alainen. Asiakkaalle räätälöity tuote muodostetaan tuoterakenteesta konfigurointisääntöjen avulla. Konfiguroitava tuote sijoittuu tuotannossa massatuotteen ja projektituotteen välille ja edellyttää tuotteelta modulaarisuutta. Diplomityössä laadittiin Rocla Oy:n kahdelle uusimmalle trukkituoteperheille tuoterakenteet. Työ suoritettiin yrityksen modulointi-projektin osana käsittäen moduulien määrityksen ja koodituksen sekä konfigurointisääntöjen luomisen. Tuoterakenteet koottiin myyntimoduuleista, joihin kytkettiin teknisten moduulien koodit. Tuotteen tuotantorakenne määritellään siten teknisillä koodeilla jo tilausvaiheessa tavoitteena tilaustoimitusprosessin nopeutuminen. Rakenteiden ja moduulien määrityksissä pyrittiin huomiomaan myynnin, tuotannon ja jälkimarkkinoinnin näkökulmat. Moduulit dokumentointiin varaosaesityksinä sähköisessä muodossa, jolloin on olemassa valmius liittää moduulien tietoja tuoterakenteiden osaksi. Tuoterakenteiden ja niihin liittyvien tietojen hallintaa tutkittiin Rocla Oy:ssä käytössä olevien järjestelmien kannalta. Vaihtoehtona on ohjelmoida Excel-pohjainen varaosasivutietokanta ylläpitoketjuun sopivaksi tai harkita kaupallisen tuotetiedonhallintaohjelman käyttöönottoa. Projektissa tarkasteltiin myyntitilanteeseen soveltuvaa sähköistä hinnastoa, jossa ylläpidettäisiin ainoastaan hinnastorakenne myyntimoduuleineen. Jälkimarkkinointiosastoa varten otettiin käyttöön ohjelma, jonka avulla varaosasivuja voidaan selata ja tulostaa.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Salonen, Pentti
Keywords
Other note
Citation