Anarchistic urban space vs. middle-class urban space

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2009
Major/Subject
Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus
Mcode
A-36
Degree programme
Language
fi
Pages
107
Series
Abstract
Pieni määrä anarkiaa kaupunkitilassa pitää kaupungin elävänä ja suvaitsevaisena. Vakaa yhteiskunta sietää pienen määrän anarkiaa, ja kaupunki voi jopa hyötyä anarkistisista piirteistä. Keskiluokkaiselle valtaväestölle suunnattu, ylhäältä annettu ja valmiiksi rakennettu kaupunkitila, jolle on määritelty toiminta ja tarkoitus, saattaa herättää vastustusta. Anarkistinen kaupunkitila on vaihtoehto ja vastareaktio konventionaaliselle, silotellulle ja ei-toivotusta aineksesta puhdistetulle julkiselle tilalle. Erilaisten uudistus- ja kehittämishankkeiden varjolla kaupunkia myydään ja myynnin tehostamiseksi sitä stailataan. Julkinen tila kaupallistuu. Kieltäytymällä luovuttamasta julkista, kaupunkitilaa kaupallisuudelle tai ainoastaan virallisen normin mukaiselle toiminnalle kaupunkilaiset kapinoivat tätä kehitystä vastaan. Urbaanissa kaupungissa on piirteitä, jotka eivät sovi hyvän kaupungin normeihin, ja joita tahdotaan piilotella kaupunkia markkinoitaessa ja luotaessa sille imagoa. Näitä piirteitä ovat esimerkiksi keskeneräisyys, epämääräinen olemus ja normista poikkeava käyttö tai käyttäjät. Nämä piirteet aiheuttavat särön kaupungin kontrolliin, mutta samalla mahdollistavat seikkailun kaupunkitilassa. Satunnainen turvattomuudentunteen kokeminen kuuluu elämään urbaanissa kaupungissa. Pieni vaaran tunne voidaan kokea positiivisena jännityksenä. Uhkaava ja epämääräinen ympäristö korostaa seikkailun tuntua ja uskaltamisesta seuraavaa mielihyvää. Yleiseen etuun on helppo vedota silloin, kun toivotaan tilan kehittämistä keskiluokkaiselle valtaväestölle soveltuvaksi; tila tulee tehokkaaseen käyttöön. Kaupunkia yritetään paikoin väkivaltaisestikin asettaa muottiin, jossa kaikki paikat ovat kaikkien yhtäläisesti saavutettavissa. Suunnittelu, jonka tavoitteena on järjestää kaikille yhtäläinen mahdollisuus kaikkeen julkiseen kaupunkitilaan, voi johtaa neutraaliin kaupunkitilaan. Kaikki eivät halua käyttää kaikkia julkisia tiloja kaupungissa, eikä kaikkien tilojen tarvitse olla kaikkia miellyttäviä tai edes kaikkien saavutettavissa. Toisen etu ei välttämättä ole toiselta pois. Liian tarkasti vartioitu, liian määritelty, neutraali ja kiiltokuvamainen kaupunkitila ei pysty tarjoamaan sitä kontrastia, jota tarvitaan, jotta huikean hyvät kokemukset ovat mahdollisia. Keskiluokkaisessa kaupunkitilassa on vaarana, että paikan henki menetetään, eivätkä ihmiset enää viihdykään "parannellussa" tilassa. Liika kliinisyys karkottaa sekä ei-toivotun että toivotun aineksen. Kaupunki "allergisoituu". Anarkistisessa kaupunkitilassa sen sijaan on piirteitä, joihin ei voi suhtautua välinpitämättömästi. Mikäli kaupunkisuunnittelu sallii epätäydellisyyttä, syntyy paikkoja seikkailulle urbaanissa ympäristössä. Rosoisuus ja särmä - pieni määrä anarkiaa - on lääke kaupungin allergiaoireisiin.
Description
Supervisor
Lapintie, Kimmo
Keywords
anarchistic, anarkistinen kaupunkitila, urban space, keskiluokkainen kaupunkitila, middle-class urban space, julkinen tila, public space, normaali, norm, normi, normal, kaupunkitilan käytöt, uses of public space, kaupunkisuunnittelu, urban planning, anarkia, anarchy, keskiluokka, middle-class,
Other note
Citation