Signaloiduille pisteille ylilaajakulmakuvauksesta analyyttisesti määrättyjen koordinaattien tarkkuudesta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1963
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
83 s. + liitt. 59
Series
Description
Supervisor
Halonen, R. S.
Keywords
Other note
Citation