The use of computational methods in predicting visual complexity of low-graphic table chart user interfaces

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2021-01-25
Department
Major/Subject
Computer Science
Mcode
SCI3042
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
en
Pages
37+11
Series
Abstract
The purpose of this study was examine the computational models for predicting visual complexity in the context of low-graphic table chart user interfaces. Earlier study suggests correlation between the perceived visual complexity scores and the computational metrics but leaves the low-graphic context open ended. We were also interested how does the domain experience or design experience affect the perceived visual complexity. An online-experiment was conducted to address theses research questions and a unique set of low-graphic user interfaces were generated for the experiment. We concluded that the current computational models did not show clear correlation with the visual complexity scores in this domain. However the domain experts seem to perceive the layouts as more aesthetic than others. The validity of the results is considered decent although some limitations exists in the computational models, research design and reporting of the results.

Tämän työn tarkoitus oli tutkia laskennallisten menetelmiä visuaalisen monimutkaisuuden tutkimisessa graafisesti yksinkertaisissa taulukkokäyttöliittymissä. Aikaisempi tutkimus on näyttänyt yhteyttä käyttäjien raportoiman visuaalisen monimutkaisuuden ja laskennallisten mallien välillä, mutta graafisilta ominaisuuksiltaan yksinkertaiset käyttöliittymät ovat jääneet vailla tarkempaa tutkimusta. Tämän lisäksi meitä kiinnosti kuinka alan ammattilaisten ja käyttöliittymäsuunnittelijoiden kokema visuaalinen monimutkaisuus eroaa muista ihmisistä. Järjestimme online-kokeen tutkiaksemme edellä mainittuja tutkimuskysymyksiä ja totesimme ettei yhteyttä laskennallisten mallien ja käyttäjien raportoiman visuaalisen monimutkaisuuden välillä löytynyt. Näyttää kuitenkin siltä, että alan ammattilaiset kokevat käyttöliittymät esteettisempinä kuin muut. Kokeen tuloksia voidaan pitää luotettavina, vaikka joitain rajoitteita löytyy laskennallisista menetelmistä, tutkimuksen suunnittelusta ja sen raportoinnista.
Description
Supervisor
Oulasvirta, Antti
Thesis advisor
N/A, N/A
Keywords
user interface, visual complexity, interface aesthetics, figure-ground contrast, Contour congestion
Other note
Citation