Ontologiapohjainen kysymys-vastauspalvelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
fi
Pages
84
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tutkittiin, miten semanttisen webin tekniikoita voidaan hyödyntää kysymys-vastauspalveluissa. Työssä keskityttiin vastauksien laatijan rooliin palveluissa. Aluksi selvitettiin, millaista ongelmallisuutta kysymys-vastauspalveluihin sisältyy ja miten ontologiapohjaista asiasanoitusta voidaan käyttää semanttisen yhteensopivuuden saavuttamiseksi. Lisäksi tutustuttiin siihen, miten tapauksiin perustuvan päättelyn avulla voidaan luoda ratkaisuja uusiin ongelmiin vanhojen ratkaisujen perusteella. Työtä varten kerättiin kirjastonhoitajien käyttäjätarpeita. Näiden tarpeiden perusteella laadittiin teoreettinen malli siitä, miten semanttista asiasanoitusta ja ontologioita voidaan yhdistää tapauksiin perustuvan päättelyn askeliin. Teoreettisen mallin perusteella kehitettiin Opas, olemassa olevaan Kysy kirjastonhoitajalta -palveluun perustuva prototyyppi ontologiapohjaisesta kysymys-vastauspalvelusta. Oppaaseen kehitettiin semanttiseen tiedoneristykseen pohjautuva asiasanojen ehdottaja, ja lisäksi vastauksen kirjoittamisen avustamiseksi eri tietolähteitä yhdistettiin Oppaaseen Yleisen suomalaisen ontologian avulla. Lopuksi Opasta testattiin tekemällä käyttäjätestejä kirjastonhoitajien kanssa. Työssä selvisi, että asiasanaehdotukset helpottavat vastausten laatijan työtä asiasanojen valinnassa, ja että ontologioissa määriteltyjä semanttisia suhteita voidaan käyttää asiasanaehdotusten relevanssin selvittämisessä. Asiasanaehdotuksia voidaan myös käyttää samankaltaisten kysymysten ja tietoresurssien etsinnässä, mikä auttaa vastauksen laatimisessa. Työssä syntyi paljon jatkotutkimuksen aiheita semanttisen webin hyödyntämisestä kysymys-vastauspalveluissa.
Description
Supervisor
Hyvönen, Eero
Keywords
semantic seb, semanttinen web, case-based reasoning, tapauksiin perustuva päättely, ontologies, ontologiat, semantic indexing, semanttinen asiasanoitus, help-desk services, kysymys-vastauspalvelut
Other note
Citation