Tools and methods for testing Open Iub interface WCDMA base transceiver station

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
en
Pages
77
Series
Abstract
Iub on rajapinta radioverkko-ohjaimen ja WCDMA-tukiaseman välissä. 3GPP on määrittänyt Iub-rajapinnan avoimeksi mahdollistaen näin eri valmistajien verkkoelementtien yhdistäminen toisiinsa. Tästä huolimatta laitevalmistajat ovat spesifioineet myös omia rajapintatoteutuksiaan jotka eroavat 3GPP:n määrityksistä. Myös Nokia on kehittänyt oman toteutuksensa Iub-rajapinnasta. 3GPP:n spesifioimaa Iub-rajapintaa kutsutaan nimellä Open Tub ja Nokian vastaavaa nimellä Nokia Iub. Kun kehitetään uutta tuotetta kuten WCDMA-tukiasema, on ehdottoman tärkeää suorittaa testausta tuotekehitysprosessin kaikissa vaiheissa. Jotta olisi mahdollista suorittaa testaus tehokkaasti ja samanaikaisesti säilyttää testauksen laatu, tarvitaan sopivia testaustyökaluja joiden lisäksi myös tarkoituksenmukaiset testausmenetelmät täytyisi pystyä tunnistamaan. Tälle Diplomityölle oli asetettu kaksi päätavoitetta. Ensimmäinen tavoite oli tutkia perinpohjaisesti Iub rajapinnan arkkitehtuuria ja toimintaa sekä tarkastella eroavaisuuksia Nokia lub -ja Open lub-rajapintojen välillä. Toisena tavoitteena oli suorittaa tutkimus potentiaalisista testaustyökaluista ja -menetelmistä joita voitaisiin käyttää WCDMA-tukiaseman Iub-rajapinnan testaamisessa. Tutkimus koskien Iub rajapintaa ja yleisiä testausmenetelmiä suoritettiin tekemällä kirjallisuus tutkimus, jonka pääpaino oli Nokian ja 3GPP:n spesifikaatioiden vertailussa. Tutkimus testaustyökaluista ja työkalukohtaisista testausmenetelmistä suoritettiin tarkastelemalla seikkaperäisesti jokaisen työkalun käyttöä sekä työkaluihin liittyvää kirjallisuutta. Tutkimuksen pohjalta tehtiin havainto että vaikka Nokian ja 3GPP:n Iub-rajapintatoteutuksissa on eroja, perustoiminnallisuus sekä tärkeimmät toiminnot on toteutettu molemmissa versioissa. Lisäksi yleinen Iub-rajapinnan arkkitehtuuri on suunniteltu pitäen mielessä mahdollisuus rajapinnan jatkokehitykseen. Kun tarkasteltiin niinkin monimutkaista tuotetta kuin WCDMA- tukiasema, huomioitiin että testauksen ja automaation rooli tuotekehitysprosessissa on merkittävä. Lisäksi havaittiin että testauksen suorittaminen pelkästään simulaattoreita käyttäen ei riitä, vaan osa testauksesta pitäisi tehdä myös todellisessa ympäristössä. Tutkimuksen lopputuloksena saatiin dokumentti, jota WCDMA-tukiasematestaushenkilöstö voi käyttää opintomateriaalina.
Description
Supervisor
Häggman, Sven-Gustav
Thesis advisor
Pellava, Markku
Keywords
UMTS, UMTS, WCDMA, WCDMA, 3G, 3G, Iub, Iub, NBAP, NBAP, testing, testaus, tools, työkalut, automation, automaatio, BTS, tukiasema, Node B, radioverkko-ohjain, RNC
Other note
Citation