Valuation methodology and the value relevance of investment property

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-05-19
Department
Major/Subject
Real Estate Investment and Finance
Mcode
M3009
Degree programme
Real Estate Economics
Language
en
Pages
71 + 9
Series
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Thesis advisor
Niskanen, Jaakko
Sulku, Petri
Keywords
fair value, value relevance, real estate, investment property, IAS 40, REIT, REOC, NAV discount, net asset value, appraisers, principal-agent problem., käypä arvo, arvorelevanssi, kiinteistömarkkinat, sijoituskiinteistöt, IAS 40, REIT, REOC, NAV-alennus, kiinteistöarvioitsijat, päämies-agentti-ongelma.
Other note
Citation