Next generation sling development for rope suspended low speed elevator

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
en
Pages
77
Series
Abstract
Tämä diplomityö käsittelee tärkeän hissikomponentin, korikehyksen, tuotekehitystä. Tuotekehitysprosessi käsitellään prototyyppivaiheeseen asti. Tuotteen pilotointi ja implementointi eivät kuulu tähän diplomityöhön. Työ etenee projektin yleisten tavoitteiden ja metodien kuvauksen kautta kuvaamaan tarkemmin itse tuotekehitysprosessia ja tunnistettavissa olevia suunnitteluvaiheita, joiden kautta prototyyppi design saavutettiin. Tämän jälkeen fokus siirtyy nykyaikaisen ja tehokkaan 3D-CAD suunnittelutyökalun hyödyntämiseen prototyyppi designin analysoinnissa. Korikehyksen ja ylipäänsä hissikomponenttien värähtelyanalyysi sekä värähtelyjen vaikutukset hissin ajomukavuuteen ovat sovellusalueita, joissa 3D-CAD työkalun käytöstä on hyvin vähän ennakkotietoa KONE Oyj:llä, joten tähän osa-alueeseen ja sen dokumentointiin on työssä panostettu. Työ käsittää myös kuvauksen prototyypin testausohjelmasta, ensimmäiset tulokset ja niiden vertailun teoreettisiin analyyseihin. Lisäksi eri lähdeteoksista kerätyn materiaalin pohjalta työ pohtii erilaisia lähestymistapoja ja trendejä tuotekehityksessä mekaniikkasuunnittelun alalla.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Pitkänen, Saku
Keywords
Other note
Citation