automaattinen kulkuneuvo, sovellutus, oppiminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Date
1983
Major/Subject
Säätötekniikka
Mcode
1.74
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Supervisor
Virkkunen, Jouko
Keywords
Other note
Citation