Tietokoneavusteinen voimalaitosautomaation suunnittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1983
Major/Subject
Säätötekniikka
Mcode
01.74
Degree programme
Language
fi
Pages
84
Series
Description
Supervisor
Kortela, Urpo
Thesis advisor
Häkkänen, Seppo
Keywords
CAD, CAD, automation design, automaatiosuunnittelu, power plant, voimalaitos
Other note
Citation