Kokeellinen tutkimus jään murtumisesta laivan ja jään vuorovaikutuksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1989
Major/Subject
Laivanrakennusoppi
Mcode
Kul-24
Degree programme
Language
fi
Pages
99 s. + liitt. 38
Series
Description
Supervisor
Kostilainen, Valter
Thesis advisor
Eskola, Harri
Keywords
Other note
Citation