Procurement strategy of building services

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorSalminen, Juha
dc.contributor.authorJaakkola, Tuomo
dc.contributor.departmentRakennustekniikan laitosfi
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Engineeringen
dc.contributor.supervisorJunnonen, Juha-Matti
dc.date.accessioned2020-12-23T17:41:42Z
dc.date.available2020-12-23T17:41:42Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractThis study focused on discovering means in a strategic level for Construction Company to reduce total acquisition costs of building services. The aim was to create a proposal for new procurement strategy of building services in NCC Rakennus Oy. The study concentrated mainly on choosing relationship type with suppliers and scope of procurement. The theoretical base was built on literature covering strategic management of procurement. In the empirical part of the study the information was gathered from the purchasing system of the case company and interviews. The study indicated that Construction Company must control the wholeness and maintain know-how of building services inside the company to be able to buy building services cost-effectively. In technically easy projects, when using small contractors, it is worthwhile to separate work and material acquisitions. In technically difficult projects the skills of large contractors are not utilized enough and cooperation between participants must be increased. According to the developed procurement strategy of building services, work and material acquisitions must be separated in the self-funded housing production. Partnering is used as relationship type with contractors and material procurement must be centralised. In technically difficult projects the aim is to buy building services as a whole and exploit know-how of contractors by using target price as grounds for payment. Also, the company needs know-how base of building services to balance its resources.en
dc.description.abstractTalotekniikan hankinnat muodostavat tyypillisesti 20 - 30 % rakennusprojektin kustannuksista. Tässä tutkimuksessa selvitettiin strategisella tasolla keinoja rakennusyrityksen talotekniikan hankintojen kokonaiskustannusten pienentämiseksi. Tavoitteena oli luoda ehdotus NCC Rakennus Oy:n talotekniikan hankintastrategiaksi. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti toimittajasuhteiden ja hankintakokonaisuuksien valintaan. Teoriaperusta muodostettiin hankintojen strategista johtamista käsittelevän kirjallisuuden avulla. Tutkimuksen empiirisen osan lähteinä käytettiin kohdeyrityksen hankintajärjestelmää ja asiantuntijahaastatteluita, joihin osallistui myös talotekniikkaurakoitsijoita. Tutkimuksessa havaittiin, että rakennusyrityksen on hallittava kokonaisuus ja säilytettävä talotekniikan osaaminen yrityksen sisällä, jotta hankinnat voidaan tehdä kustannustehokkaasti. Taloteknisesti helpoissa kohteissa, joissa voidaan käyttää pieniä urakoitsijoita, materiaalin ja työn hankinta kannattaa eriyttää. Taloteknisesti vaativissa kohteissa isojen urakoitsijoiden osaamista ei hyödynnetä riittävästi, joten yhteistyötä osapuolten välillä on lisättävä. Kehitetyssä talotekniikan hankintastrategiassa omaperusteisen asuntotuotannossa talotekniikka hankitaan työurakoina kumppanuusperiaatteella ja materiaalihankinnat keskitetään. Taloteknisesti vaativissa kohteissa talotekniikka pyritään hankkimaan suurina kokonaisuuksina ja urakoitsijoiden osaamista hyödynnetään käyttämällä maksuperusteena tavoitehintaa. Talotekniikkaresurssien tasaamiseksi yritykseen perustetaan talotekniikan osaamiskeskus, joka toimii keskitettynä tukipalveluna.fi
dc.format.extent(6) + 105 s. + liitt. 4
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/99604
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020122358431
dc.language.isofien
dc.programme.majorRakentamistalousfi
dc.programme.mcodeRak-63fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordpurchasingen
dc.subject.keywordhankintafi
dc.subject.keywordprocurementen
dc.subject.keywordtalotekniikkafi
dc.subject.keywordbuilding servicesen
dc.subject.keywordstrategiafi
dc.subject.keywordstrategyen
dc.subject.keywordkumppanuusfi
dc.subject.keywordpartneringen
dc.titleProcurement strategy of building servicesen
dc.titleTalotekniikan hankintastrategiafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_90355
local.aalto.idinssi43227
local.aalto.openaccessno
Files