Vapaaehtoiset eläkevakuutukset ja niiden läpinäkyvyys - Tarkastelussa Suomi Ja Iso-Britannia

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.authorRannikko, Noora
dc.contributor.departmentDepartment of Accounting and Financeen
dc.contributor.departmentLaskentatoimen ja rahoituksen laitosfi
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Economicsen
dc.date.accessioned2011-11-14T11:23:23Z
dc.date.available2011-11-14T11:23:23Z
dc.date.dateaccepted2009-12-01
dc.date.issued2009
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida toimitusjohtajan eläke-etujen läpinäkyvyyttä tutkimusmaissa sekä hahmottaa kyseisten etujen merkitystä osana toimitusjohtajan kokonaispalkitsemista. Tavoitteena oli myös arvioida, tulisiko suomalaisten pörssiyhtiöiden raportointivaatimuksia tiukentaa vapaaehtoisten eläkemaksujen osalta. Lähdeaineisto Tutkimuksessa käytettiin corporate governanceen, palkitsemiseen ja eläkejärjestelmiin liittyvää koti- ja ulkomaista lähdekirjallisuutta. Empiirisen osan aineistona käytettiin 60 suomalaisen ja 60 isobritannialaisen pörssiyrityksen vuoden 2008 vuosikertomuksia ja niissä toimitusjohtajan palkitsemisesta kerrottua informaatiota. Lisäksi tutkimusta varten tehtiin yksi avoin haastattelu suomalaisessa henki- ja eläkevakuutusyhtiössä. Aineiston käsittely Tutkimuskysymyksiin on pyritty vastaamaan vuosikertomuksista kerättyä materiaalia tutkimalla. Suomen eläke-etuja koskevan suppean raportointivaatimuksen takia haastattelulla pyrittiin tarkemmin hahmottamaan vapaaehtoisen eläkemaksujen merkitystä Suomessa. Empiria-osassa kuvattiin miten tutkimuksessa tarkoitettujen eläke-etujen, eli pääasiassa vapaaehtoisten eläkemaksujen, raportointi tapahtuu tutkimusmaissa. Kerätyn aineiston perusteella pyrittiin myös hahmottamaan miten suuri kuluerä vapaaehtoiset eläkemaksut ovat yrityksille ja täten arvioimaan minkälainen merkitys niillä on osana toimitusjohtajan kokonaispalkitsemista. Tulokset Tutkimuksessa todettiin, että eläke-etujen läpinäkyvyys vaihtelee suuresti tutkimusmaiden välillä. Isobritannialaisten yritysten raportointi on huomattavasti suomalaisyhtiöitä laajempaa ja yhtenäisempää tarkempien raportointivaatimusten takia. Vapaaehtoisten eläkemaksujen todettiin vaihtelevan merkitykseltään yrityskohtaisesti. Toimitusjohtajan vuosittaisen peruspalkan suuruudella ei suoraan ole merkitystä eläkemaksun suuruuteen. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että suomalaisyritysten raportointivaatimusten tiukentamiseen eläke-etuuksien osalta on aihetta.fi
dc.ethesisid12207
dc.format.extent113
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/339
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201111181251
dc.language.isofien
dc.locationP1 I
dc.programme.majorAccountingen
dc.programme.majorLaskentatoimifi
dc.subject.heleconlaskentatoimi
dc.subject.heleconaccounting
dc.subject.heleconeläkevakuutus
dc.subject.heleconpension insurance
dc.subject.heleconeläkkeet
dc.subject.heleconpensions
dc.subject.heleconkannustaminen
dc.subject.heleconincentives
dc.subject.heleconcorporate governance
dc.subject.heleconcorporate governance
dc.subject.keywordpalkitseminen
dc.subject.keywordeläke
dc.subject.keywordcorporate governance
dc.subject.keywordraportointi
dc.subject.keywordläpinäkyvyys
dc.titleVapaaehtoiset eläkevakuutukset ja niiden läpinäkyvyys - Tarkastelussa Suomi Ja Iso-Britanniafi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu tutkielmafi
local.aalto.idthes12207
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
hse_ethesis_12207.pdf
Size:
1.03 MB
Format:
Adobe Portable Document Format