Biosuodatusalueet ja keinotekoiset kosteikot kaupunkiympäristön hulevesien hallinnassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-09-25
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Maisema-arkkitehtuuri MAR
Language
fi
Pages
42
Series
Description
Supervisor
Mannerla-Magnusson, Meri
Thesis advisor
Muhonen, Matleena
Keywords
hulevesi, maankäyttö, biosuodatus, kosteikko, soveltuvuus, kaupunkiympäristö
Other note
Citation