Possibilities of improving energy efficiency in machine shops

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorAiraksinen, Timo
dc.contributor.authorNiemensivu, Jaakko
dc.contributor.departmentInsinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekuntafi
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Engineeringen
dc.contributor.supervisorNiemi, Esko
dc.date.accessioned2020-12-23T13:02:42Z
dc.date.available2020-12-23T13:02:42Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractImprovement of energy efficiency has emerged as an important area where the companies including machine shops can achieve savings. The objective of this thesis was to examine how the energy consumption is typically distributed in the machine shops and how the energy efficiency of the machine shops could be improved. The thesis focuses on the energy consumption of the machine tools and other production machines. Literature and former researches have been used as a base for the research. The typical distribution of the energy consumption for production machines and the typical ways to achieve savings are presented. Based on the results of the literature research interviews were arranged with professionals working daily with machining and sheet metal machinery. The interviewed persons presented their ideas of how energy efficiency in machine shops can be improved and their experiences of implementation of improvements in the area of energy efficiency. Energy inspections done in the machine shops were also used to provide statistical information about the distribution of energy consumption in machine shops. The inspections have also been a source of information about typical improvements that have been implemented in the machine shops so far. The energy efficiency of the machines and the components used in the machines has improved a lot in recent years. The machine tools, motors and all the other components on the market today offer a way to improve the current energy efficiency of machine shops by a lot. When the machine shops start to utilize these modern machines and components it will result in an improvement of energy efficiency. Though as the purchasing prices of the new machinery and the new components are high, the principal method to achieve some savings should be cutting down the energy consumption of the machinery currently in use. In order to gain some results in the field of energy consumption there is a need for a long-term commitment. Instead of single actions and projects the aim should be continuous improvement in the area of energy efficiency.en
dc.description.abstractEnergiatehokkuuden parantaminen on noussut tärkeäksi kehityskohteeksi yrityksissä, niin myös konepajoissa. Työn tavoitteena oli selvittää, miten energiankulutus konepajoissa jakautuu sekä millaisin toimin konepajojen energiatehokkuutta voitaisiin parantaa nykyisestä. Työ painottuu konepajan tuotantokoneiden (työstökoneet) energiankulutukseen sekä energiatehokkuuden parantamismahdollisuuksiin, sillä huolimatta siitä, että tuotantokoneet muodostavat suuren osuuden energian kokonaiskulutuksesta, on näiden osuus tyypillisesti jäänyt pieneksi tähän mennessä suoritetuissa energiatehokkuuden parantamisprojekteissa. Kirjallisuuden ja aienimiin suoritettujen tutkimusten kautta on pyritty selvittämään, mihin energia tyypillisesti tuotantolaitoksissa kuluu, miten kulutus koneilla jakautuu, ja minkälaisin parannuksin säästöjä olisi mahdollista saavuttaa. Työtä varten myös haastateltiin pitkään alan koneiden kanssa työskennelleitä asiantuntijoita heidän näkemyksistään energiatehokkuuden parantamisesta ja kokemuksistaan teollisuudessa suoritetuista energiatehokkuuden parannusprojekteista. Tämän lisäksi on tutustuttu konepajoissa suoritettuihin energiakatselmuksiin sekä -analyyseihin, joista on saatu tilastotietoa energiankulutuksen jakautumisesta konepajoissa sekä tietoa ja esimerkkitapauksia konepajoissa suoritetuista parannuksista. Voidaan todeta, että koneiden ja laitteiden osalta energiatehokkuus on parantunut viime vuosina selvästi. Nykyiset markkinoilla olevat työstökoneet ja olemassa olevat moottorit sekä muut komponentit tarjoavat mahdollisuuden parantaa konekannan energiatehokkuutta runsaasti verrattuna nykytilanteeseen. Näiden koneiden yleistyessä konepajoissa tulee energiatehokkuus parantumaan merkittävästi. Uusien laitteiden ja koneiden suurten hankintakustannuksien vuoksi olisi kuitenkin ensisijaisesti pyrittävä vähentämään nykyisin käytössä olevien koneiden energiankulutusta esimerkiksi minimoimalla koneiden tuotannossa ja seisoessaan kuluttama energiamäärä. Käytännön tasolla hyödyn saavuttaminen ja energiatehokkuuden huomioiminen konepajassa vaatii yritykseltä itseltään vahvaa pyrkimystä jatkuvaan energiatehokkuuden parantamiseen, jottei energiatehokkuuden parantuminen jää muiden tuotantotavoitteiden jalkoihin.fi
dc.format.extent80 + [4]
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/98830
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020122357657
dc.language.isofien
dc.programme.majorTuotantotekniikkafi
dc.programme.mcodeKon-15fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordenergy efficiencyen
dc.subject.keywordenergiansäästöfi
dc.subject.keywordenergy savingsen
dc.subject.keywordenergiatehokkuusfi
dc.subject.keywordmachine shopen
dc.subject.keywordkonepajafi
dc.subject.keywordmachine toolen
dc.subject.keywordlastuava työstöfi
dc.subject.keywordtyöstökonefi
dc.titlePossibilities of improving energy efficiency in machine shopsen
dc.titleEnergiatehokkuuden parantamismahdollisuudet konepajoissafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_17281
local.aalto.idinssi41202
local.aalto.openaccessno
Files