Ravinteiden kulkeutymisen mallinnus puupitoista paperia valmistavassa tehtaassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Ympäristönsuojelutekniikka
Mcode
Puu-23a
Degree programme
Language
fi
Pages
82 s. + liitt. 2
Series
Description
Supervisor
Hynninen, Pertti
Thesis advisor
Kotilainen, Risto
Keywords
nutrients, ravinteet, phosphorous, typpi, nitrogen, fosfori, factory balance, tehdastase, modeling, mallinnus, chemicals in papermaking, paperinvalmistuksen kemikaalit
Other note
Citation