United States’ Impact in Stock Return Predictability in the Scandinavian Markets

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Rahoitus
Language
en
Pages
19+5
Series
Abstract
I examine whether lagged US excess returns have had a predictive relationship with excess returns in Sweden, Denmark and Norway from 1996 to 2020. I divide the time frame into three separate groups to see how the potential lead-lag-effect has developed over time. Over the entire 25-year time period, there were no statistically significant effects. However, from Jan 2001 to Dec 2010, the US Granger caused Danish stock market excess returns on statistically highly significant level. I was unable to determine whether the predictive relationship has weakened over time, though continuously smaller R2-values would seem to support this theory. The results indicate that if the US hasn’t had predictive power over the Scandinavian markets since 2010, and that the predictive strength would seem to be at its highest in times of market shocks originating from the US, implying that the prior predictive relationship stemmed from gradual information diffusion from the US to Scandinavia.

Tutkin, onko Yhdysvaltojen viivästyneillä ylituotoilla ollut ennakoiva yhteys ja Ruotsin, Tanskan ja Norjan ylituottoihin vuosina 1996-2020. Jaan aikajakson kolmeen erilliseen ryhmään nähdäkseni, miten mahdolliset lead-lag-ilmiö on kehittynyt ajan myötä. Koko 25 vuoden ajanjaksolla, ei ollut tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia. Kuitenkin tammikuun 2001 ja Joulukuun 2010 välillä Yhdysvaltojen ja Tanskan osakemarkkinoiden ylituottojen välillä oli Granger kausaliteetti -suhde mukaan tilastollisesti erittäin merkitsevällä tasolla. En pystynyt määrittämään, onko ennustussuhde on heikentynyt ajan myötä, vaikka jatkuvasti pienemmät R^2-arvot näyttäisivät tukevan tätä teoriaa. Tulokset osoittavat, että jos Yhdysvalloilla ei ole ollut ennustusvoimaa Skandinavian markkinoihin nähden vuoden 2010 jälkeen, ja että ennustusvoima näyttäisi olevan suurimmillaan aikoina, jolloin Yhdysvalloista peräisin olevien markkinashokkien aikana, mikä viittaa siihen, että aiempi ennustuskyky on johtui tiedon asteittaisesta leviämisestä Yhdysvalloista Skandinaviaan.
Description
Thesis advisor
Lof, Matthijs
Keywords
market efficiency, Scandinavia, US, market predictability, excess returns
Other note
Citation