Performance analysis of request-responce functionality for asynchronous integration solutions

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
en
Pages
xii + 58
Series
Abstract
This master's thesis presents a performance analysis of an integration broker - Digia iSuite HUBO. The HUB was initially developed for asynchronous unidirectional message delivery, but later a synchronous bi-directional messaging functionality was needed and implemented on top of the existing architecture. The implementation is called request-response functionality. The performance of the request-response functionality was unknown and it was unclear whether multiple concurrent requests could be served efficiently enough. Also, there was a need for information on how to improve the performance. This thesis gives a brief introduction to performance analysis and presents the Digia iSuite System. A JMeter based performance test bed was developed for the HUB, load tests were executed, and the results were analysed. According to the tests, the HUB serves multiple concurrent requests efficiently and behaves predictably when load level increases.

Tämä diplomityö esittelee integraatiotuotteen, Digia iSuite HUB, suorituskykyanalyysin. HUB on alun perin kehitetty asynkroniseen yksisuuntaiseen viestinvälitykseen, mutta myöhemmin synkroninen kaksisuuntainen viestitoiminnallisuus kehitettiin olemassa olevan arkkitehtuurin päälle. Tätä toteutusta kutsutaan kysely-vastaus -toiminnallisuudeksi. Kysely-vastaus -toiminnallisuuden suorituskyvystä ei ollut kattavaa tietoa ja epäiltiin, ettei toiminnallisuus olisi riittävän hyvä usealla rinnakkaisella kyselyllä. Kaivattiin myös tietoa siitä, miten suorituskykyä voitaisiin parantaa. Tämä työ esittelee lyhyesti suorituskykyanalyysin periaatteet ja kuvaa Digia iSuite -sovelluksen. Suorituskykytestejä varten kehitettiin JMeter-pohjainen testausalusta, jonka avulla HUBin suorituskykymittaukset toteutettiin. Lopuksi analysoitiin mittaustulokset. Mittausten perusteella HUB suoriutuu tehokkaasti useista rinnakkaisista kyselyistä ja käyttäytyy ennustettavasti kuorman kasvaessa.
Description
Supervisor
Soisalon-Soininen, Eljas
Thesis advisor
Källström, Jonas
Keywords
EAI, suorituskykyanalyysi, performance analysis, viestinvälittäjä, message broker
Other note
Citation