Meit ei arvosteta. Pienoistutkielma taidekasvatuksen merkityksellistymisestä Taideteollisessa korkeakoulussa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2006
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
49
Series
Description
Supervisor
Kankkunen, Tarja
Keywords
taidekasvatus, haastattelututkimus, diskurssianalyysi, Taideteollinen korkeakoulu, rahoitus, määrärahat, taidekäsitykset, kaupallisuus
Other note
Citation